• BESTUUR

    Het bestuur van basketbalvereniging de Dunckers bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter technische commissie. Wil je weten wie welke taak op zich heeft genomen, kijk dan op www.dedunckers.nl/contactgegevens.

    Het bestuur heeft vaak contact en komt daarnaast elke eerste donderdag van de maand bijeen. De vergaderingen zijn openbaar (tenzij anders aangegeven) en ieder lid kan deelnemen en/of onderwerpen inbrengen. Ze vinden plaats in het sportcafĂ© van de Dudok Arena. De data van de bestuursvergaderingen vind je op www.dedunckers.nl/bestuur en/of www.dedunckers.nl/agenda. Van de vergaderingen worden notulen opgesteld die op verzoek met leden worden gedeeld.

    Data bestuursvergaderingen (informatie locatie en agenda via secretaris@dedunckers.nl) zijn te vinden in de agenda en/of in Sportlink app.