BESTUUR

Het bestuur van basketbalvereniging de Dunckers bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter technische commissie. Wil je weten wie welke taak op zich heeft genomen, kijk dan op www.dedunckers.nl/contact.

 

Het bestuur heeft vaak contact en komt daarnaast in de regel ongeveer een keer per maand bijeen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven. Ze vinden plaats in het sportcafé van de Dudok Arena. De data van de bestuursvergaderingen vind je op www.dedunckers.nl/bestuur en/of www.dedunckers.nl/agenda. Van de vergaderingen worden notulen opgesteld die op verzoek met leden worden gedeeld.

Data bestuursvergaderingen (informatie locatie en agenda via secretaris@dedunckers.nl) (data onder voorbehoud)

  • 8 september 2020

  • 6 oktober 2020

  • 3 november 2020

  • 1 december 2020

  • 5 januari 2021

  • 2 februari 2021

  • 9 maart 2021

  • 6 april 2021

  • 11 mei 2021