WORD VRIJWILLIGER!

Zonder vrijwilligers geen vereniging!

Wil je snel je vrijwilligersborg weer terug krijgen?!? En natuurlijk meteen de vereniging helpen?! Je kan je nu zeer eenvoudig aanmelden voor een vrijwilligerstaak via de Sportlink Basketball-app! Zie hieronder een handige video met uitleg.
Uiteraard blijft aanmelden via vrijwilligers@dedunckers.nl ook mogelijk. Via dat e-mailadres kunnen ook vragen worden gesteld.

VRIJWILLIGERSBORG

In seizoen 2017-2018 is voor het eerst de Vrijwilligersborg gehanteerd: ook in dit seizoen wordt bij alle spelende leden een vrijwilligersborg van €50,- vooraf in rekening gebracht (de verplichting geldt dus niet voor trainende leden en bij de Eemlandcompetitie geldt deze enkel bij geheel speelseizoen). Deze borg wordt geretourneerd indien de taak is verricht. Natuurlijk kunnen de taken ook worden vervuld door opa, oma, papa, mama, broer of zus en anderen!
Aanmelden voor een taak in het kader van de vrijwilligersborg dient uiterlijk binnen 4 maanden na aanvang van het seizoen of na aanmelding bij de vereniging te worden gedaan om in aanmerking te komen voor het terugkrijgen van de vrijwilligersborg.

Taken met hoogste prioriteit

We zoeken op dit moment o.a.:

  • Secretaris (bestuurslid): verantwoordelijk voor administratie vereniging, notuleren vergaderingen, samenstellen agenda in samenspraak met de voorzitter, correspondentie naar bond, gemeenten, etc.

  • Zaalwacht(en): leden en/of ouders/verzorgers die kunnen assisteren als zaalwacht op een thuisspeeldag (veelal zaterdag). Denk hierbij aan het klaarzetten van de zaal, het begeleiden van de digitale wedstrijdformulieren en zorgen dat de scheidsrechters en tafelaars goed worden ingezet. Een handleiding kan hier worden gedownload, maar uiteraard begint dit zonodig met een goede live-introductie! ;-)

  • (assistent) Trainers/coaches: ieder jaar zoeken we weer trainers en coaches en/of leden die willen assisteren bij het training geven van een team.

  • Lid technische commissie (TC): samen met de andere TC-leden teamindelingen samenstellen, uitvoeren van het Jeugdplan, organiseren van clinics en het werven en behouden van trainers en coaches. Monitoren van teams en namens de TC contact onderhouden met de trainers en coaches.

Overzicht vrijwilligersfuncties
Alle taken die op dit moment nog beschikbaar zijn inclusief uitleg, zijn te vinden in de Sportlink app onder het kopje 'Vrijwilligers' - 'Mijn taken'.

De Dunckers

Dudok Arena

Arena 303
1213 NW Hilversum

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon

© 2020 by Basketbalvereniging de Dunckers. Proudly created with Wix.com