• Zonder vrijwilligers geen vereniging!
  Onze mooie basketbalclub staat als een huis dankzij vrijwilligers! Hierbij moet je denken aan allerlei taken die worden vervuld: zoals Trainers, Coaches, Scheidsrechters, Ledenadministratie, Wedstrijdplanning,  Materiaalman en Penningmeester. Maar vergeet ook niet communicatie via social media, website en e-mail; of het opbouwen en afbouwen van de zaal en het organiseren van leuke evenementen (kamp, feest, toernooi)!​

  Vrijwilligers gevraagd!​
  Ook bij De Dunckers kunnen we altijd jouw extra kennis en kunde gebruiken. Kijk op www.dedunckers.nl/vacatures waarbij je kunt helpen. Je kunt je aanmelden via de Basketball App (zie onder) of contact direct ledenadministratie@dedunckers.nl met jouw inbreng!​

  Vrijwilligersborg
  In seizoen 2017-2018 is de Vrijwilligersborg geintroduceerd. Hierbij wordt bij alle spelende (!) leden een vrijwilligersborg van €50,- vooraf in rekening gebracht. Deze borg wordt geretouneerd indien een vrijwilligerstaak is verricht door de speler (of eventueel vader, moeder, opa, oma, broer, zus, of anderen).​ Deze taak omvat niet het fluiten en/of tafelen gedurende het seizoen. Dit is iets wat elk spelend lid wordt verwacht te doen, zodat we onze wedstrijden goed kunnen organiseren. Zie hiervoor www.dedunckers.nl/wedstrijden. ​

  Aanmelden voor een taak kan bij voorzitter@dedunckers.nl en dient uiterlijk binnen 4 maanden na aanvang van het seizoen (of aanmelding bij de vereniging) te worden gedaan.​