• SCOREN/TIMEN (TAFELEN)

  Alle Dunckersleden zijn beurtelings verplicht op te treden als scorer of timer. Bij iedere wedstrijd is -naast de scheidsrechters- een scorer en een timer nodig. De scorers/timers houden de scores en fouten bij gedurende de wedstrijd, zij zijn erg belangrijk voor het verloop van de wedstrijden. Het correct noteren van persoonlijke fouten en scores voorkomt irritaties bij coaches en scheidsrechters. Hoe vervelend is het niet om op een twijfelachtige manier te verliezen met één punt of om onterecht het veld te moeten verlaten met vijf fouten?

  Afzeggen voor de scorer- en/of timerplicht is niet mogelijk. Als je verhinderd bent, moet je zelf zorgdragen voor vervanging. De eindverantwoording blijft echter rusten bij degene die gepland staan in het takenschema.

  Scorebord en digitaal wedstrijdformulier (DWF)
  ​​De bediening van het scorebord kan altijd door iemand in de zaal worden uitgelegd: vraag dit ruim op tijd aan de aanwezige zaalwacht, scheidsrechter en/of andere scorers/timers. Ook voor vragen over het digitaal wedstrijdformulier (DWF) op de tablet kan je altijd bij één van hen terecht!

  Informatie over de Basketball NL app en het DWF vind je op de Basketball NL app-pagina. Onderstaande informatie vind je daar ook.
  Alles tijdens wedstrijd - scorer (uitleg op YouTube)
  Handleiding gebruik DWF (digitaal wedstrijd formulier) op tablet (ook te vinden bij en op tablet)


  Voorkom schorsing!
  Controleer regelmatig of je moet scoren/timen in het takenschema. Let op: tussentijds kunnen wijzigingen worden doorgevoerd.
  Kom op tijd, dit betekent minimaal 15 minuten van te voren melden bij de jurytafel.

  Hier vind je meer informatie over schorsingen.