• Basketbalvereniging de Dunckers wil aan de leden, niet leden en de ouders van leden actief laten zien dat basketballen bij de Dunckers sportief, competitief, plezierig en veilig is. Waarom ook veilig? Omdat iedereen weet dat pesten, intimidatie en schelden, agressie voorkomen in onze maatschappij en dus daarmee mogelijk ook in onze vereniging of tijdens onze wedstrijden. Als vereniging kun je helaas niet alles voorzien of voorkomen. Wel willen wij dat iedereen bij de Dunckers weet wat de procedures of wie de aanspreekpunten zijn, mocht er onverhoopt toch ongewenst gedrag voorkomen.

  VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
  Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee basketbalvereniging de Dunckers een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

  Het beleid van basketbalvereniging de Dunckers is, dat alle vrijwilligers, trainers en coaches (ouder dan 18 jaar) die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen in het bezit zijn van een VOG. Met ingang van seizoen 2018-2019 wordt dit ingevoerd in de vereniging.

  Het bestuur en/of technische commissie houdt met nieuwe vrijwilligers een kennismakingsgesprek. Het checken van referenties behoort tevens tot de mogelijkheden. De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedragsregels (zie onder).
  Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de huidige trainers en coaches zonder problemen een VOG zullen ontvangen. Het bestuur neemt de veiligheid van onze leden serieus en ziet dit als preventieve maatregel. Mochten er vragen zijn over de VOG dan horen we dit graag als bestuur.


  KLACHTEN EN PROBLEMEN
  Sporten bij De Dunckers behoort leuk te zijn. Maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren dat niet helemaal naar je zin verloopt. Vanuit onze vereniging willen en hopen we dat je dan het probleem bespreekt en mogelijk oplost met de eerst betrokkene, bijvoorbeeld de
  speler, de trainer/coach of het bestuur. Levert dit niet op wat je wilt, neem dan contact op met het secretariaat zodat zij het probleem bij de juiste persoon kunnen neerleggen of binnen het bestuur bespreekbaar kunnen maken.
  Contact kan via het mailadres (secretaris@dedunckers.nl). Je klacht wordt altijd serieus genomen en zo snel mogelijk vertrouwelijk behandeld.


  VERTROUWENSPUNT SPORT VAN HET NOC*NSF
  Wanneer er problemen zijn die je niet bespreekbaar kunt of wilt maken binnen het bestuur, dan kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld persoonlijke dilemma's of vervelende ervaringen, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. Meer informatie hierover vind je op de site van het NOC*NSF via www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
  Het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF is bereikbaar op 0900 202 5590 of via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl


  GEDRAGSREGELS

  • Als speler, trainer of coach van basketbalvereniging de Dunckers
  • gedragen wij ons sportief op veld en tribune bij thuis en uitwedstrijden,
  • respecteren wij elkaar,
  • accepteren wij beslissingen van de scheidsrechters,
  • geven wij tegenstanders en scheidsrechters een hand voor- en na de wedstrijd,
  • zijn wij als coach/trainer ook verantwoordelijk voor het gedrag van onze spelers,
  • zijn wij verantwoordelijk voor het gedrag van onze supporters en
  • hebben wij voldoende kennis van de spelregels!