• CONTRIBUTIE

  Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie vastgesteld. Op 16 juni 2022 is de contributie voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld. Om de stijgende zaalhuur te kunnen blijven betalen is voor het eerst sinds 2019 de contributie verhoogd. Deze verhoging bedraagt 8%.

  Wanneer iemand gedurende het jaar lid wordt, worden de volgende percentages gehanteerd: aanmelding in november/ december: 75% contributie; aanmelding in januari / februari: 50% contributie; aanmelding vanaf maart: 25% contributie

  De contributieregeling voor het seizoen 2022 - 2023 is als volgt:

 • Borg inschrijving bij nieuwe leden
  Voor alle nieuwe leden wordt eenmalig een waarborgsom van €50,- in rekening gebracht (dit bedrag wordt teruggestort bij tijdige opzegging, d.w.z. voor 1 april van het lopende seizoen). De reden hiervan is dat wanneer veel leden te laat opzeggen, dit grote gevolgen heeft voor de voorbereiding van het nieuw seizoen.

  Vrijwilligersborg
  Binnen de Dunckers wordt er gewerkt met een vrijwilligersborg van €50. Deze geldt niet voor trainende leden. De borg wordt geretourneerd indien de taak is verricht.
  Natuurlijk kunnen de taken ook worden vervuld door opa, oma, papa, mama, broer of zus en anderen!
  Hier kan je meer informatie vinden over openstaande vacatures.

  Betaling
  De standaard voor contributiebetaling is automatisch incasso. De contributie wordt in drie gelijke termijnen geïnd. De € 50,- borg inschrijving wordt bij de eerste factuur volledig geïnd. Bij aanmelding gedurende het seizoen wordt de volledige contributie ineens afgeschreven.
  Als betalen een probleem is, kan men in uitzonderlijke gevallen een regeling met de penningmeester treffen. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de penningmeester.

  Vanuit het verleden zijn er ook nog leden die niet via incasso betalen. Hiervoor gelden de volgende regels:
  - De contributie dient vóór 1 september van het nieuwe seizoen te zijn voldaan. Als dan de contributie nog niet is voldaan, kan uitsluiting volgen van trainingen en wedstrijden tot het moment dat betaald is. Dit geldt voor alle spelende leden.
  - De contributie kan worden voldaan op IBAN rekeningnummer NL15INGB0003209092 t.n.v. De Dunckers.

  Familiekorting
  Wanneer er 3 leden of meer uit één gezin lid zijn van de vereniging zal een korting van 25% worden toegepast op de contributie.