CONTRIBUTIE

De contributieregeling voor het seizoen 2020 - 2021 is als volgt:
 


 

 

Voor teams tussen U14 en U20 die 1x per week gaan trainen wordt € 42,- in mindering gebracht op de contributie. Voor U10 en U12 was de
contributie al gebaseerd op 1 training per week.

** Indien wekelijks, dan wordt de contributie € 198,-

Voor alle nieuwe leden wordt eenmalig een waarborgsom van €50,- in rekening gebracht (dit bedrag wordt teruggestort bij tijdige opzegging, d.w.z. voor 1 april van het lopende seizoen).

- De contributie dient vóór 1 september van het nieuwe seizoen te zijn voldaan. Als dan de contributie nog niet is voldaan, volgt uitsluiting van trainingen en wedstrijden tot het moment dat betaald is. Dit geldt voor alle spelende leden.

- Trainende leden dienen vóór 1 oktober van het nieuwe seizoen te betalen. Als dan de contributie nog niet is voldaan, volgt uitsluiting van trainingen tot het moment dat betaald is.

De contributie kan worden voldaan op IBAN rekeningnummer NL15INGB0003209092 t.n.v. De Dunckers.

Automatische incasso

Ook is het mogelijk via automatische incasso te betalen. Dit wordt in 3 gelijke termijnen gedaan, u ontvangt hiervoor 3 facturen. De eerste factuur wordt begin augustus verstuurd en eind augustus afgeschreven, de tweede in oktober en de derde in december. Het terug laten boeken van een incasso mag alleen als de afschrijving onterecht is. Als dit niet het geval is, is er sprake van achterstand in betaling. Dit leidt meteen tot uitsluiting van training en wedstrijden. Als in drie keer betalen een probleem is, kan men in uitzonderlijke gevallen een regeling met de penningmeester treffen. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de penningmeester:

Familiekorting

Wanneer er 3 leden of meer uit één gezin lid zijn van de vereniging zal een korting van 25% worden toegepast op de contributie. Dit zal in overleg met de penningsmeester plaatsvinden.

Vrijwilligersborg

Er is besloten een vrijwilligersborg in te voeren: met ingang van seizoen 2017-2018 wordt bij alle spelende leden een vrijwilligersborg van €50,- vooraf in rekening gebracht (de verplichting geldt dus niet voor trainende leden en bij de Eemlandcompetitie geldt deze enkel bij geheel speelseizoen). Deze borg wordt geretourneerd indien de taak is verricht. Natuurlijk kunnen de taken ook worden vervuld door opa, oma, papa, mama, broer of zus en anderen! Op de website kan je meer informatie vinden.