• SCHEIDSRECHTERS

  Alle Dunckersleden met een scheidsrechtersdiploma (BS2, voormalig F-diploma) zijn beurtelings verplicht op te treden als scheidsrechter. Bij iedere wedstrijd is -naast de scorer en timer- een of twee scheidsrechters nodig. De scheidsrechters zijn erg belangrijk voor het verloop van de wedstrijden en leiden deze in goede banen.

  Wanneer je een keer niet kunt fluiten, kan je -naast je eigen teamgenoten- ook andere leden benaderen!!! Schroom niet en bel/app/mail elkaar gewoon. Vragen of iemand voor je wil invallen heeft vaak geen zin, maar vraag of diegene met jou wil ruilen.

  Afzeggen voor de scheidsrechtersplicht is niet mogelijk. Als je verhinderd bent, moet je zelf zorgdragen voor vervanging. De eindverantwoording blijft echter rusten bij degene die gepland staan in het takenschema.

  Digitaal wedstrijdformulier (Sportlink)
  Bij de wedstrijden van de NBB (dus niet bij Eemlandcompetitie) wordt gebruik gemaakt van een digitaal wedstrijdformulier op de tablets. Informatie over Sportlink en het DWF vind je op de Sportlink-pagina. Onderstaande informatie vind je daar ook:
  NBB Handleiding Officials (uitleg op YouTube)
  Controleren spelerspassen voor wedstrijd

  Voorkom schorsing!
  Controleer regelmatig of je moet fluiten in het takenschema. Let op: tussentijds kunnen wijzigingen worden doorgevoerd.
  Kom op tijd, dit betekent minimaal 15 minuten van te voren melden bij de jurytafel.

  Hier vind je meer informatie over schorsingen.

  Basis Scheidsrechterscursus (BS2)
  Om basketbalwedstrijden mogelijk te maken, zijn er op verschillende niveaus scheidsrechters nodig. Ieder lid krijgt de gelegenheid beter te worden in het scheidsen. Daarom organiseren we met hulp van de NBB een (of meerdere) officiƫle scheidsrechterscursus(sen) gedurende het seizoen. Deze BS2-cursus is gratis voor leden en bestaat uit 2 avonden theorie, 2 keer begeleid fluiten en kent een afsluitende toets.

  De training is leerzaam, maar vooral ook erg leuk. Na afloop krijg je een BS2-diploma. Zonder diploma kun je niet (goed) fluiten. En zonder fluiten kun je niet spelen.

  Ieder lid spelend in een U16-team en hoger krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Deze cursus is verplicht voor leden, kom je (zonder afmelding) niet op deze cursus, volgt er helaas een schorsing.

  FlowSparks (spelregels oefenen en spelregelbewijs)
  Meer kennis van de spelregels zorgt voor meer begrip voor beslissingen van de scheidsrechters en maakt onze sport dus leuker, veiliger en positiever. Het spelregelbewijs maakt basketballers vertrouwd met de spelregels van onze sport.

  Het spelregelbewijs wordt aangeboden via FlowSparks, de Elektronische Leeromgeving (ELO) van Basketball Nederland. Alle spelende leden van 13 jaar en ouder hebben automatisch toegang tot de omgeving waarin het spelregelbewijs behaald kan worden. Ook niet spelende leden, of leden die jonger zijn dan 13 jaar, kunnen door de verenigingen vrijwillig worden aangemeld, mits zij geregistreerd staan in Sportlink. Meer informatie over FlowSparks (o.a. over wijze van inloggen) is op de site van de NBB te vinden: www.basketball.nl/competities/spelregels/spelregelbewijs

  Vervolg Scheidsrechterscursus (BS3)
  Om het niveau op peil te houden en ook op termijn als vereniging hoger te kunnen spelen, is vervolgtraining als scheidsrechter beschikbaar. De NBB organiseert jaarlijks een aanvullende cursus en deze BS3-training duurt 4 avonden.

  Wil je meer informatie, stuur dan een berichtje aan scheidsrechterszaken@dedunckers.nl.

  Meer informatie en/of aanmelden
  Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel al je spelregelbewijs halen en/of meedoen met de BS2- of BS3-cursus, laat dit ons dan weten!