SCHEIDSRECHTERS

Alle Dunckersleden met een scheidsrechtersdiploma (BS2, voormalig F-diploma) zijn beurtelings verplicht op te treden als scheidsrechter. Bij iedere wedstrijd is -naast de scorer en timer- een of twee scheidsrechters nodig. De scheidsrechters zijn erg belangrijk voor het verloop van de wedstrijden en leiden deze in goede banen.

Wanneer je een keer niet kunt fluiten, kan je -naast je eigen teamgenoten- ook andere leden benaderen!!! Schroom niet en bel/app/mail elkaar gewoon. Vragen of iemand voor je wil invallen heeft vaak geen zin, maar vraag of diegene met jou wil ruilen.


Afzeggen voor de scheidsrechtersplicht is niet mogelijk. Als je verhinderd bent, moet je zelf zorgdragen voor vervanging. De eindverantwoording blijft echter rusten bij degene die gepland staan in het takenschema.

Digitaal wedstrijdformulier (Sportlink)

Bij de wedstrijden van de NBB (dus niet bij Eemlandcompetitie) wordt gebruik gemaakt van een digitaal wedstrijdformulier op de tablets. Informatie over Sportlink en het DWF vind je op de Sportlink-pagina. Onderstaande informatie vind je daar ook:

Voorkom schorsing!

Controleer regelmatig of je moet fluiten in het takenschema. Let op: tussentijds kunnen wijzigingen worden doorgevoerd.

Kom op tijd, dit betekent minimaal 15 minuten van te voren melden bij de jurytafel.

Hier vind je meer informatie over schorsingen.

 

Basis Scheidsrechterscursus (BS2)
Om basketbalwedstrijden mogelijk te maken, zijn er op verschillende niveaus scheidsrechters nodig. Ieder lid krijgt de gelegenheid beter
te worden in het scheidsen. Daarom organiseren we met hulp van de NBB een (of meerdere) officiële scheidsrechterscursus(sen) gedurende het seizoen. Deze BS2-cursus is gratis voor leden en bestaat uit 2 avonden theorie, 2 keer begeleid fluiten en kent een afsluitende toets.

 

De training is leerzaam, maar vooral ook erg leuk. Na afloop krijg je een BS2-diploma. Zonder diploma kun je niet (goed) fluiten. En zonder fluiten kun je niet spelen. 
 

Ieder lid spelend in een U16-team en hoger krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Deze cursus is verplicht voor leden, kom je (zonder afmelding) niet op deze cursus, volgt er helaas een schorsing.
 

Basketballmasterz (spelregels oefenen)
Wil je alvast oefenen en de spelregels onder de knie krijgen? Kijk dan op www.basketballmasterz.nl, daar kan je vast oefenen voor je spelregelbewijs. Dit spelregelbewijs heb je nodig voor je BS2-diploma.


Vervolg Scheidsrechterscursus (BS3)
Om het niveau op peil te houden en ook op termijn als vereniging hoger te kunnen spelen, is vervolgtraining als scheidsrechter beschikbaar. De NBB organiseert jaarlijks een aanvullende cursus en deze BS3-training duurt 4 avonden.

Wil je meer informatie, stuur dan een berichtje aan scheidsrechterszaken@dedunckers.nl.

Meer informatie en/of aanmelden

Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel al je spelregelbewijs halen en/of meedoen met de BS2- of BS3-cursus, laat dit ons dan weten!