• AVG & PRIVACY

    PRIVACY POLICY
    Basketbalvereniging de Dunckers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het bestuur van basketbalvereniging de Dunckers werkt aan een Privacy Policy, hierin willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze Privacy Policy zal komend seizoen naar verwachting op de site te vinden zijn.

    AVG WET EN BEELDMATERIAAL
    Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Het in werking treden van deze AVG heeft onder andere gevolgen voor het verwerken van de gegevens van onze leden. Het gaat hier niet alleen om het verwerken van de persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld ook om het plaatsen van beeldmateriaal op onze site, Facebookpagina, Instagram en Twitter.

    Langs deze weg willen wij jullie erop attenderen dat er tijdens trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten, georganiseerd door basketbalvereniging de Dunckers, foto's en/of video's kunnen worden gemaakt waarop de leden van basketbalvereniging de Dunckers en/of omstanders herkenbaar in beeld worden gebracht. Mocht je daar, zelf of namens jullie kind(eren), bezwaar tegen hebben, dan vragen wij je dit, vooraf of bij constatering, aan de fotograaf kenbaar te maken. Mochten er reeds foto's en of video's van jouw en/of jouw kinderen zijn gepubliceerd waartegen jij bezwaar hebt, of heb je andere vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens of beeldmateriaal, dan vragen wij je vriendelijk contact op te nemen met de secretaris van basketbalvereniging de Dunckers, bereikbaar via secretaris@dedunckers.nl.