Twee stappen vooruit, een stap terug


We zijn nu ongeveer een maand onderweg in het seizoen 2019 – 2020. Er wordt fanatiek getraind en de meeste teams hebben hun eerste wedstrijden gespeeld.

Zaterdag 21 september was de eerste thuisspeeldag van het seizoen, een volle dag van 09:30 tot 20:15 uur. Veel vrolijke, roodgloeiende en enthousiaste gezichten. Veel gewonnen wedstrijden. Iedereen leek weer zin te hebben in het nieuwe basketbalseizoen.


Ook stond de basketbalvereniging de zondag na deze eerste wedstrijddag op het Marktterrein met de 'urban sport' 3x3 basketball (meer informatie in deze nieuwsbrief). Dit leverde ook weer nieuwe geïnteresseerden voor de sport en voor de vereniging op!


Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers ... en taken

De eerste weken is ook weer goed duidelijk geworden dat de vereniging niet kan draaien zonder vrijwilligers. We zijn weer ontzettend blij met de inzet en commitment van een grote groep trainers en coaches. Zonder hen geen training en ook geen goede voorbereiding op de wedstrijden.

Dat hebben we gemerkt bij enkele teams waar we -door allerlei redenen- geen trainers/coaches voor hebben kunnen vinden. Samen met enkele trainers/coaches heeft de Technische Commissie gezocht naar een oplossing. Deze oplossing zal de komende tijd duidelijk worden en worden gecommuniceerd richting de leden.


Bij de eerste thuisspeeldag is ook duidelijk geworden dat nog niet iedereen zich bewust is van het feit hoe belangrijk het vervullen van taken is bij de wedstrijden. Zonder tafelaars, scheidsrechters en zaalwachten geen wedstrijden. Er waren helaas teveel afwezigen, toch hebben we alle wedstrijden door kunnen laten gaan. Verderop in de nieuwsbrief meer informatie over taken en vrijwilligers.


Kostenbesparing noodzakelijk door stukgelopen gesprekken met verhuurder

Voor de zomerstop is er in de eerste ALV naar voren gekomen dat de zaalhuur te hoog is (meer dan 75% van onze kosten betreffen huurkosten) en we daarom als vereniging twee keuzes kunnen maken: (1) Contributieverhoging die kan oplopen tot €100,- per lid, of (2) kosten besparen op zaalhuur (inkorten in zaalhuur en wellicht een andere zaal/zalen huren voor gebruik). De aanwezige leden hebben het bestuur de opdracht gegeven te besparen op de kosten.

Om hier invulling aan te geven heeft het bestuur meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente en Optisport (de verhuurder van de Dudok Arena) over deze kwestie. Na een mondelinge toezegging op een aanpassing in zaalhuur en daarmee het huidige trainingsschema, heeft Optisport zich enkele dagen voor de eerste training teruggetrokken en is niet bereid bevonden om een eerder toegezegde aanpassing in de kosten te maken.


Wij kunnen als vereniging het huidige trainingsschema doorzetten met de huidige contributie, dit zou echter betekenen dat wij een behoorlijk verlies zullen maken als vereniging met alle gevolgen van dien. Daarnaast zou dit betekenen dat we leuke dingen zoals de Koude Start, de Paasclinic, Eindtoernooi met barbecue, trainer- en coaches cursussen, trainer licenties e.d. niet kunnen organiseren. Wij zien dat als een verlies in de kwaliteit van de club en slecht vooruitzicht op de toekomst. We vinden dat het tijd is voor ons op de mouwen op te stropen en het goed te doen, voor iedereen.


De Technische Commissie en het bestuur lijken een oplossing te hebben gevonden in het doorvoeren van enkele wijzigingen in de trainingsavonden en trainingslocaties. De teams en leden waar dit effect op zal hebben zullen worden geïnformeerd.


Met sportieve groet,


Het Bestuur

Daan Versteeg

Milko Buter

Johan Hidding

Charlotte de Graaf