Terugblik ALV en Extra ALV 2021

Door de coronamaatregelen liep ook seizoen 2020-2021 voor een ieder helaas anders dan gehoopt en verwacht. Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) kreeg dit keer weer een andere invulling: op dinsdagavond 1 juni 2021 is online de ALV gehouden.


Tijdens de ALV van 1 juni jl. is besloten een extra ALV in te lassen, om het budget voor 2021 -2022 aan de leden voor te leggen. De extra ALV stond gepland op maandag 5 juli 2021 om 20.00 uur.


De Algemene Ledenvergadering is zowel voor leden als voor ouders van leden te bezoeken. Desalniettemin was er bij beide momenten slechts een handvol aanwezigen...


Wil je weten wat er is besproken en besloten? De notulen van de ALV van 1 juni en van de Extra ALV van 5 juli jl. zijn te vinden op www.dedunckers.nl/alv