Terugblik ALV 2020

Door de coronamaatregelen liep seizoen 2020-2021 voor een ieder helaas anders dan gehoopt en verwacht. Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft dit keer een andere invulling gekregen: we hebben online vergaderd (op donderdagavond 28 mei 2020).


De Algemene Ledenvergadering is zowel voor leden als voor ouders van leden te bezoeken. Desalniettemin waren er in totaal slechts 10 aanwezigen...

Wil je weten wat er is besproken en besloten? De notulen van de ALV van 28 mei jl. zijn te vinden op www.dedunckers.nl/alv