Planning (+ taken) tot eind 2019 online!

Nu de gehele wedstrijdplanning voor de eerste helft van het basketballseizoen in Sportlink te vinden is, staat nu ook de planning van de thuiswedstrijden en de bijbehorende taken (scheidsrechters, scorer en timer) online. Bij de taken is zoveel mogelijk vooruit gepland (t/m december a.s.), maar vergeet niet regelmatig te kijken of er wat veranderd is. Er staan nog een paar wedstrijden die nog verzet moeten worden niet in. Je kunt de taken vinden op onze website (www.dedunckers.nl/taken), maar uiteraard ook in Sportlink. Deze laatste wordt automatisch geüpdatet en als je jouw Sportlink agenda koppelt aan je eigen agenda, mis je nooit een taak (en loop je geen schorsing op ;-). In alle gevallen, kijk regelmatig op Sportlink of de website.


De taken van de thuiswedstrijden van zowel de NBB- als de Eemland jeugdcompetitie (X10, X12) staan er in. De tafel wordt dan altijd bemand door de ouders, maar de scheidsrechters staan wel gewoon ingepland.

In Sportlink ziet dit eruit als “Oefen” i.p.v. “Scheidsrechter”. Het betekent echter hetzelfde.


Groot tekort aan vrijwilligers en scheidsrechters

Helaas hebben we dit seizoen een senioren-team minder (VSE1/Dames 1) en zijn er nog niet genoeg scheidsrechters in de andere teams (verplicht voor iedereen vanaf 16 jaar).

Dit betekent dat er soms een taak niet aansluit op je eigen wedstrijd of dat je zelfs naar de hal moet komen zonder zelf te spelen die dag. Dat valt spijtig genoeg niet te voorkomen, maar als er na de eerste cursus (oktober a.s.) weer scheidsrechters bijkomen, kan dit deels hersteld worden en wordt de tweede helft van het seizoen voor iedereen prettiger.

En bij deze (wellicht nogmaals) een oproep aan alle ouders/verzorgers van teams t/m 14 jaar om je ook op te geven voor de (BS2-)scheidsrechterscursus. Zo leer je de regels en kun je af en toe je eigen kind fluiten. Dat is best leuk, weten we uit ervaring, je helpt ons uit de brand en die vrijwilligersborg (van je kind) is ook weer terugverdiend. Aanmelden kan bij scheidsrechterszaken@dedunckers.nl. Sowieso is het voor een ieder nuttig, leuk en leerzaam de regels te leren en te testen op Basketball Masterz.


Je bent zelf verantwoordelijk voor je taak!

Mocht je om wat voor reden dan ook zelf niet de toegewezen taak kunnen uitvoeren, dan ben je zelf verantwoordelijk om iemand anders te zoeken. Kijk dan niet alleen naar je eigen team, maar ook naar andere teams die voor of na jouw taaktijdstip spelen. Misschien kan iemand daar wel voor je invallen.


We spelen allemaal graag basketball en bij elke wedstrijd zijn nou eenmaal officials nodig. Zonder de vier mensen op en naast het veld kan de wedstrijd niet gespeeld worden. Neem de taken daarom serieus, want je wilt zelf ook niet dat je wedstrijd wordt afgelast. En het is ook zonde, want we schorsen je direct voor de volgende thuiswedstrijd bij niet op komen dagen. Voorkom dat!


Mede namens het bestuur wens ik jullie verder een mooi en succesvol basketbal seizoen!

De (kersverse) Takenplanner (Quirien).