Planning (+ taken) 18 september en 2 oktober online

Op de website en in de Sportlink app is de planning voor de eerste twee thuiswedstrijden te vinden. Op 18 september trappen we af en op 2 oktober is de tweede dag. Aangezien er nu twee scheidsrechterscursussen zijn gepland, zullen op die twee dagen ook de scheidsrechters in opleiding hun praktijktoets doen. Vandaar dat er bij enkele wedstrijden meer namen staan. Niet alle namen staan ook in Sportlink (er kan naast de beoordeelaar maar 1 scheids ingevuld worden), dus kijk altijd goed op de planning op de website (www.dedunckers.nl/taken) om te zien wanneer je moet. Zodra de cursussen voorbij zijn (en bekend wie geslaagd) volgt de rest van de planning tot eind december.


Het seizoen begint wel met een tekort aan scheidsrechters, dus het was helaas niet te voorkomen dat een aantal mensen niet aansluitend aan hun eigen wedstrijd moet fluiten. Dat is (hopelijk) eenmalig en hierbij alvast dank voor je begrip.


Voor diegenen die ingepland worden bij een wedstrijd van MSE1 (alleen tafelaars, de NBB levert scheidsrechters), zorg ervoor dat je de 24-seconden-regel goed kent. Als het goed is ligt er ook een instructie bij de tafel, maar kom je er niet uit, vraag even hulp bij de zaalwacht.


Je bent zelf verantwoordelijk voor je taak!

Mocht je om wat voor reden dan ook zelf niet de toegewezen taak kunnen uitvoeren, dan ben je zelf verantwoordelijk om iemand anders te zoeken. Kijk dan niet alleen naar je eigen team, maar ook naar andere teams die voor of na jouw taaktijdstip spelen. Misschien kan iemand daar wel voor je invallen.


We spelen allemaal graag basketbal en bij elke wedstrijd zijn nou eenmaal officials nodig. Zonder de vier mensen op en naast het veld kan de wedstrijd niet gespeeld worden. Neem de taken daarom serieus, want je wilt zelf ook niet dat je wedstrijd wordt afgelast. En het is ook zonde, want we schorsen je direct voor de volgende thuiswedstrijd bij niet op komen dagen. Voorkom dat!


Rest mij en het bestuur iedereen een mooie start van het seizoen te wensen en tot in de zaal!

Takenplanner (Quirien)