Terugblik extra ALV 2019 en contributie

Op de ALV van 18 mei jl. is het voorstel voor de contributieverhoging niet aangenomen door de aanwezige leden. Hierdoor was het nodig een nieuwe ALV uit te schrijven. Deze extra ALV is gehouden op woensdagavond 19 juni 2019.

Tijdens de extra ALV is de contributie voor dit seizoen vastgesteld. De bedragen zijn te vinden op: www.dedunckers.nl/contributie. De notulen van de ALV van zowel 18 mei als van 19 juni zijn te vinden op www.dedunckers.nl/alv

Achtergrond contributieverhoging

De contributie is bepaald aan de hand van de begroting. Omdat de zaalhuur de laatste jaren duurder is geworden (onder andere door de btw-verhoging) en omdat meer teams 2 keer in de week zijn gaan trainen is het noodzakelijk dat de contributie verhoogd is.

De begroting van de Dunckers is heel overzichtelijk: 76% van de kosten gaat naar zaalhuur, 15% gaat naar de Nederlandse Basketbal Bond. Van de overige 9% worden evenementen, cursussen, clinics en de kosten voor bestuur, Sportlink en de website betaald.

We voeren als bestuur gesprekken met Optisport (verhuurder) en de gemeente om de kosten van de zaalhuur te beperken, maar tot op heden heeft dit niet tot concrete resultaten geleid.

Vrijwilligersborg

Vanaf dit seizoen wordt de vrijwilligersborg aan alle leden gefactureerd die een heel seizoen wedstrijden spelen. Dit betreffen dus ook de U12 en U10 teams die een heel jaar deelnemen aan de Eemlandcompetitie. Dit is vorig jaar in de ALV besloten. De reden hiervan is dat de vereniging steeds jonger wordt. Er zijn steeds minder seniorenteams waar normaal gesproken ook het grootste deel van de vrijwilligers vandaan komt. We hopen met deze stap meer ouders te bewegen om zich in te zetten voor de vereniging. Voor meer informatie over vrijwilligers: www.dedunckers.nl/vrijwilligers