Extra Algemene Ledenvergadering - 19 juni 2019


We hebben dit seizoen op zaterdag 18 mei 2019 afgesloten met een Dunckers Eindtoernooi, gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle leden, maar ook ouders/verzorgers van leden waren voor deze ALV uitgenodigd!

Op deze ALV is het voorstel voor de contributieverhoging niet aangenomen door de aanwezige leden. Hierdoor is het nodig een nieuwe ALV uit te schrijven: deze staat nu gepland op woensdagavond 19 juni a.s. van 19.30 tot 20.00 uur in het Sportcafé van de Dudok Arena.

  • De uitnodiging van de extra ALV van 19 juni a.s. kan hier worden gedownload.

  • De notulen van de ALV van 18 mei jl. zijn hier te downloaden.

  • De stukken (agenda en contributievoorstel) zijn te downloaden op de website: www.dedunckers.nl/alv


De ALV is zowel voor leden als voor ouders/verzorgers van leden te bezoeken. Wij hopen u op 19 juni a.s. te zien! Kunt u niet aanwezig zijn: geef dan een machtiging mee.

Met vriendelijke groet, Bestuur de Dunckers