[UPDATE 22.04.2020] BASKETBALSEIZOEN 2019-2020 VOORBIJ

Bijgewerkt op: 3 mei 2020


Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft het kabinet op 21 april jl. de bestaande maatregelen verlengd. De NOC*NSF en de NBB zagen zich na de besluitvorming op 31 maart jl. al genoodzaakt alle basketbalcompetities voortijdig te beëindigen. Ook de Eemlandcompetitie is toen stil komen te liggen. Er worden geen kampioenen aangewezen. De NBB acht dit niet passend gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Een uitzondering daarop vormen poules waarin eventueel al een kampioen is. Dat geldt met name voor afdelingscompetities. Bij plaatsing voor de competities in het nieuwe seizoen 2020-2021 zal worden gekeken naar de huidige stand. Als het gaat om promotie en degradatie zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt welke teams daarvoor in aanmerking komen. Alle basketbaltrainingen en geplande activiteiten t/m 28 april zijn komen te vervallen. Op 21 april jl. is aangekondigd dat er vanaf 29 april meer ruimte komt om onder bepaalde voorwaarden te sporten. Deze versoepeling van maatregelen is gericht op kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar:

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Het bestuur heeft inmiddels van de NBB voorwaarden en protocollen ontvangen waar we als vereniging aan moeten voldoen om te kunnen basketballen. Als bestuur van de vereniging hebben we echter besloten dat het niet haalbaar is dit seizoen (aan alle leeftijden) nog een aangepast basketbalprogramma aan te bieden. Daardoor hebben we moeten besluiten het seizoen 2019-2020 als beëindigd te beschouwen. Dus geen trainingen meer, geen Eindtoernooi en ook geen zomertrainingen. Voor een ieder ontzettend jammer natuurlijk...


Uiteraard houden we als vereniging de berichtgeving van o.a. de NOC*NSF en de NBB goed in de gaten. Bovenstaande kan daarom nog wijzigen en/of worden aangevuld. Houd daarom de site in de gaten.

Ook de Algemene Ledenvergadering zal dit jaar 'op afstand' worden gehouden: op donderdagavond 28 mei a.s. zullen we online bijeenkomen.


Ondertussen zijn de voorbereidingen voor seizoen 2020-2021 in volle gang. We hopen dan ook dat we het nieuwe seizoen 'gewoon' weer gezond van start kunnen gaan!