ALGEMENE LEDENVERGADERING - 28 MEI 2020


Door de coronamaatregelen loopt seizoen 2019-2020 voor een ieder helaas anders dan gehoopt en verwacht. Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft dit keer een andere invulling gekregen: dit seizoen hebben we op donderdagavond 28 mei we online (via ZOOM) vergaderd.

De Algemene Ledenvergadering is zowel voor leden als voor ouders van leden te bezoeken. Desalniettemin waren er in totaal slechts 10 aanwezigen.


De notulen van de ALV zijn inmiddels beschikbaar en te downloaden op www.dedunckers.nl/alv.  


Met vriendelijke groet,

Bestuur de Dunckers