Algemene Ledenvergadering 2019


We sluiten dit seizoen af op zaterdag 18 mei 2019 met een Dunckers Eindtoernooi, gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Alle leden, maar ook ouders/verzorgers van leden zijn voor deze ALV uitgenodigd!


Meer informatie en de stukken voor de ALV zijn te vinden op www.dedunckers.nl/alv.