ALGEMENE LEDENVERGADERING

Door de coronamaatregelen loopt seizoen 2019-2020 voor een ieder helaas anders dan gehoopt en verwacht. Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft dit keer een andere invulling gekregen: we hebben online (via ZOOM) vergaderd (op donderdagavond 28 mei 2020). 
De Algemene Ledenvergadering is zowel voor leden als voor ouders van leden te bezoeken. Desalniettemin waren er in totaal slechts 10 aanwezigen.
 

De bestuursstukken zijn hieronder te downloaden:

ALV 2020 - notulen
De notulen van de ALV 2020

ALV 2020 - stukken
De stukken: agenda, jaarverslag en notulen van de extra ALV 2019

 

ALV 2020 - uitnodiging

De uitnodiging van de vergadering is per e-mail verstuurd en is tevens hier te downloaden.

 

Algemene Ledenvergadering 2019

We hebben het seizoen 2018-2019 op zaterdag 18 mei 2019 afgesloten met een Dunckers Eindtoernooi, gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle leden, maar ook ouders/verzorgers van leden waren voor deze ALV uitgenodigd!

Op de ALV van 18 mei jl. is het voorstel voor de contributieverhoging niet aangenomen door de aanwezige leden. Hierdoor was het nodig een nieuwe ALV uit te schrijven. Deze is gehouden op woensdagavond 19 juni 2019.


De uitnodiging, de stukken en ook de notulen van de extra ALV van 19 juni 2019 zijn hier te downloaden: 

extra ALV 2019 - notulen
De notulen van de extra ALV van 19 juni 2019.

extra ALV 2019 - uitnodiging
De uitnodiging van de vergadering van 19 juni 2019 is per e-mail verstuurd en is tevens hier te downloaden.

extra ALV 2019 - stukken
De agenda en het contributievoorstel

De bestuursstukken van de ALV van 18 mei 2019 zijn hieronder nog te downloaden:

ALV 2019 - notulen
De notulen van de ALV 18 mei 2019

ALV 2019 - stukken
De stukken: agenda, jaarverslag en notulen ALV 2018

 

ALV 2019 - uitnodiging

De uitnodiging van de vergadering is per e-mail verstuurd en is tevens hier te downloaden.