ALGEMENE LEDENVERGADERING

Extra Algemene Ledenvergadering - 5 juli 2021

Tijdens de ALV van 1 juni jl. is besloten een extra ALV in te lassen, om het budget voor 2021 -2022 aan de leden voor te leggen. De extra ALV stond gepland op maandag 5 juli 2021 om 20.00 uur.

De Algemene Ledenvergadering is zowel voor leden als voor ouders van leden te bezoeken. Iedereen heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.


De uitnodiging, de stukken en ook de notulen van de ALV van 1 juni én extra ALV zijn hier te downloaden: 

extra ALV 2021 - uitnodiging
De uitnodiging van de vergadering van 5 juli 2021 is per e-mail verstuurd en is tevens hier te downloaden.

ALV 2021 - notulen
De notulen van de ALV van 1 juni 2021.

extra ALV 2021 - stukken
begroting & ledenaantallen

extra ALV 2021 - notulen
De notulen van de Extra ALV van 5 juli 2021.

Algemene Ledenvergadering - 1 juni 2021
Door de coronamaatregelen liep ook seizoen 2020-2021 voor een ieder helaas anders dan gehoopt en verwacht. Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) kreeg dit keer weer een andere invulling: op dinsdagavond 1 juni 2021 is online de ALV gehouden. 

De bestuursstukken zijn hieronder nog te downloaden:

ALV 2021 - stukken
Agenda en jaarverslagen

ALV 2020 - notulen
De notulen van de ALV 2020

ALV 2021 - uitnodiging

De uitnodiging van de vergadering is eveneens per e-mail verstuurd

ALV 2021 - Beleidsplan 2021-2025