De Dunckers

Dudok Arena

Arena 303
1213 NW Hilversum

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon

© 2019 by Basketbalvereniging de Dunckers. Proudly created with Wix.com

ALGEMENE LEDENVERGADERING

We hebben dit seizoen op zaterdag 18 mei 2019 afgesloten met een Dunckers Eindtoernooi, gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle leden, maar ook ouders/verzorgers van leden waren voor deze ALV uitgenodigd!

Op de ALV van 18 mei jl. is het voorstel voor de contributieverhoging niet aangenomen door de aanwezige leden. Hierdoor was het nodig een nieuwe ALV uit te schrijven. Deze is gehouden op woensdagavond 19 juni 2019.


De uitnodiging, de stukken en ook de notulen van de extra ALV van 19 juni 2019 zijn hier te downloaden: 

extra ALV 2019 - notulen
De notulen van de extra ALV van 19 juni 2019.

extra ALV 2019 - uitnodiging
De uitnodiging van de vergadering van 19 juni 2019 is per e-mail verstuurd en is tevens hier te downloaden.

extra ALV 2019 - stukken
De agenda en het contributievoorstel

De notulen van de ALV van 18 mei jl. zijn hier te downloaden:

ALV 2019 - notulen
De notulen van de ALV 18 mei 2019

De bestuursstukken van de ALV van 18 mei jl. zijn hieronder nog te downloaden:

ALV 2019 - stukken
De stukken: agenda, jaarverslag en notulen ALV 2018

 

ALV 2019 - uitnodiging

De uitnodiging van de vergadering is per e-mail verstuurd en is tevens hier te downloaden.