• All-in-one Basketball Night (parents only)
  Donderdag 15 september 2022 | 20:00 – 22:00u


  Beste ouders,

  Veel ouders komen met enige regelmaat kijken. Ook horen we van ouders dat het leuk vinden om meer betrokken te zijn bij de Dunckers. Hoe zou je het vinden om af en toe te ondersteunen bij de wedstrijd van jouw kinderen?

  Wedstrijdtaken
  Hoewel alle spelers vanaf U14 ook taken op hun thuiswedstrijddagen hebben, houden we een tekort scheidsrechters, tafelaars en zaalwachten. Om dit tekort op te lossen willen we graag ouders betrekken bij de wedstrijden van hun eigen kinderen. Uiteraard mag je ook bij andere wedstrijden aansluiten. Het betekent niet dat je elke zaterdag in de zaal hoeft te staan.

  We organiseren daarom een All-in one Basketball night (parents only) op donderdag 15 september a.s. van 20:00 – 22:00u in de Dudok Arena. Tijdens deze avond leer je de basketbalregels, wat een zaalwacht doet en hoe tafelen werkt. Uiteraard sluiten we de avond af ín ieder geval met een borrel.
  Na deze avond kan je tafelen, zaalwacht zijn bij de wedstrijd van jouw kinderen of andere wedstrijden. Ook kan je deelnemen aan de scheidsrechterscursus die later dit jaar wordt gegeven.

  We hopen op deze manier aan de wens van ouders tegemoet te komen, ons tekort aan mensen op te lossen en een mooie groep mensen bij elkaar te brengen.

  Zet 15 september a.s. in de agenda. We hopen jullie te zien op de All-in-one-Dunckers-Basketball-avond met afsluitende borrel. Voor nu een hele fijne vakantie gewenst!

  Hartelijke groet,

  Namens de Dunckers
  Sigrid (Scheidsrechterzaken)

  ====

  All in one Basketball night (parents only)

  Thursday September 15th 20:00 – 22:00

  Dear parents,

  With some regularity many parents come to visit at the games to cheer and support the teams. We also hear from parents that they like to be more involved with the Dunckers and like to interact with other parents and club members. How would you like to occasionally support your children's competition?

  Competition tasks

  Although all players from the age of U14 also have duties on their home match days, we still have a shortage of referees, table players and hall guards.

  To solve this shortage, we would like to involve parents in their own children's competitions. Of course, you can also join other competitions. It doesn’t mean you have to be in the Arena every Saturday! It’s occasionally.

  All in one Basketball night (parents only).

  Thursday 15 September 20:00 – 22:00

  During this evening you will learn the basketball rules, what a hall guard does and how ‘tafelen’ works. Of course, we will end the evening in any case with a drink.

  After this evening you can ‘tafelen’, be a guard at your children's game or other competitions. And if you want you can also participate in the referee course that will be given later this year.

  This way we hope to meet the wishes of parents, to solve our shortage of people and specially to bring a beautiful group of people together.

  We hope to see you at the All-in-one-Dunckers-Basketball evening with drinks at the end. Enjoy your holiday!

  Sincerely,

  The Dunckers

  Scheidsrechterzaken

  Sigrid