• De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Dunckers zal ook dit jaar weer in de Dudok Arena worden gehouden: op zaterdagmiddag 3 juni 2023 om 16:00 uur (op de dag van het Eindtoernooi). Alle leden (en ouders/verzorgers van leden) zijn hiervoor uitgenodigd. Op de ALV wordt teruggekeken op afgelopen seizoen en wordt vooruitgekeken op het nieuwe seizoen. Er is een kans om actief mee te denken met de vereniging, bestuursleden zullen worden ge-/herkozen, de hoogte van de contributie en begroting worden gepresenteerd en vastgesteld.


    De uitnodiging en de stukken van de ALV van 3 juni 2023 zijn te downloaden op www.dedunckers.nl/alv.