• De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Dunckers zal dit jaar weer in de Dudok Arena worden gehouden: op donderdagavond 16 juni 2022 om 20:00 uur. Alle leden (en ouders/verzorgers van leden) zijn hiervoor uitgenodigd.

    Op de ALV wordt teruggekeken op afgelopen seizoen en wordt vooruitgekeken op het nieuwe seizoen. Er is een kans om actief mee te denken met de vereniging, bestuursleden zullen worden ge-/herkozen, de hoogte van de contributie en begroting worden gepresenteerd en vastgesteld.

    Meer informatie en de bestuursstukken zijn te vinden op www.dedunckers.nl/alv.

    Zet dit moment in je agenda en denk mee met de Dunckers!