Vrijwilligers - zonder vrijwilligers geen vereniging

Vrijwilligers - altijd hard nodig

Met ingang van seizoen 2016-2017 wordt van alle leden verwacht dat ze een vrijwilligerstaak op zich nemen. Omdat dit het eerste seizoen was werkten we nog niet met een vrijwilligersborg van €50,- en gold de verplichting enkel voor leden vanaf 14 jaar.
Komend seizoen gaat dit wel gebeuren: in seizoen 2017-2018 wordt bij alle spelende leden (Eemlandcompetitie enkel bij geheel seizoen) een vrijwilligersborg van €50,- vooraf in rekening gebracht. Deze wordt geretourneerd indien de taak is verricht. Natuurlijk mogen jongere leden en hun ouders zich ook melden voor een vrijwilligerstaak, graag zelfs. Op de website kan je zien welke vrijwilligersvacatures er zijn en je aanmelden bij vrijwilligers@dedunckers.nl.

Vorig seizoen zijn tijdens trainingen alle teams bezocht en is een korte uitleg gegeven over het nieuwe vrijwilligersbeleid. Ook komend seizoen zal dit gebeuren. Er is ook een brief verstuurd (deze kan je hier downloaden). Hieronder is de Vraag & Antwoord uit de brief te vinden:

Waarom een nieuw vrijwilligersbeleid?
Simpelweg omdat we nu te weinig vrijwilligers hebben. Daardoor ontstaan wachtlijsten en kunnen we steeds minder activiteiten voor onze leden organiseren. Na een veelbelovende nieuwe start enkele jaren geleden dreigt de ontwikkeling van de Dunckers tot stilstand te komen. Door een tekort aan vrijwilligers in de vereniging zullen evenementen als de Koude Start en het eindtoernooi wellicht geschrapt worden en kunnen teams volgend seizoen mogelijk niet hoger spelen. Zelfs wedstrijden en trainingen lijken in het gedrang te komen: de wedstrijdsecretaris stopt -na jarenlange inzet voor de vereniging- deze zomer met haar taak. Mocht hier geen opvolger voor zijn gevonden voor het nieuwe seizoen kunnen er geen wedstrijden worden ingepland en kunnen er dus geen wedstrijden worden gespeeld. De feitelijke ondergang van de vereniging dus...

Wat houdt het in?
Het beleid houdt in dat ieder lid verplicht is om een vrijwilligerstaak op zich te nemen (los van het tafelen en fluiten). Als we het allemaal doen kan de hoeveelheid tijd die het iedereen kost beperkt blijven. Met ingang van seizoen 2017-2018 zullen we gaan werken met een vrijwilligersborg van € 50,-. De verplichting een vrijwilligerstaak uit te voeren geldt voor alle spelende leden (Eemlandcompetitie bij geheel seizoen).

Wat voor vrijwilligerstaken zijn er?
Dat varieert van teamleider, trainer of coach tot zaalwacht, maar bijvoorbeeld ook wedstrijdsecretaris en sponsorcommissie. Op de website (www.dedunckers.nl/vrijwilligers) vind je een overzicht van de beschikbare vrijwilligerstaken waarvoor je je kunt aanmelden. Dit overzicht wordt periodiek geüpdate.

Mag ik het ook door iemand anders laten doen?
Ja hoor, geen probleem. Je ouders, of bijvoorbeeld opa of oma, mogen best jouw taak doen.

Hoe kan ik me aanmelden?
Je kunt je aanmelden voor een taak bij vrijwilligers@dedunckers.nl. Paul Zagt is de vrijwilligerscoördinator en doet de indeling. Uitgangspunt is dat wie zich het eerst aanmeldt de taak ook krijgt (‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt!'). Houd de website (www.dedunckers.nl/vrijwilligers) vanaf 2 oktober a.s. in de gaten om te zien welke taken je nog kunt vervullen.


Heb je nog vragen? Mail dan met vrijwilligers@dedunckers.nl

Alvast hartelijk dank voor jullie inzet!
Het bestuur van de Dunckers

 

 


0.083846