Klachten en vertrouwenspunt

Klachten en problemen

Sporten bij De Dunckers behoort leuk te zijn. Maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren dat niet helemaal naar je zin verloopt. Vanuit onze vereniging willen en hopen we dat je dan het probleem bespreekt en mogelijk oplost met de eerst betrokkene, bijvoorbeeld de
speler, de trainer/coach of het bestuur. Levert dit niet op wat je wilt, neem dan contact op met het secretariaat zodat zij het probleem bij de juiste persoon kunnen neerleggen of binnen het bestuur bespreekbaar kunnen maken.
Contact kan via het mailadres (). Je klacht wordt altijd serieus genomen en zo snel mogelijk vertrouwelijk behandeld.

Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF

Wanneer er problemen zijn die je niet bespreekbaar kunt of wilt maken binnen het bestuur, dan kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld persoonlijke dilemma's of vervelende ervaringen, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. Meer informatie hierover vind je op de site van het NOC*NSF via www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
Het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF is bereikbaar op 0900 202 5590 of via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl


0.097813